Навчання учнів в Школі екстернів Броварського навчально-виховного об'єднання

Відповідно до Положення про дистанційне навчання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, дистанційне навчання в Школі екстернів БНВО організовується для учнів, які з будь-яких причин: стан здоров’я, воєнний конфлікт, перебування за кордоном (для громадян України), на тимчасово окупованій території України або у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, не можуть відвідувати навчальні заняття в ЗЗСО.

Оцінювання екстернів за відповідний клас або рівень (базової або повної) загальної середньої освіти проводиться з усіх предметів інваріантної складової робочого навчального плану. Наслідком цього оцінювання є виставлення річної оцінки з кожного предмета. 

Навчальна робота екстерна з кожного предмету включає:

  • опрацювання змісту навчального матеріалу з кожної теми: ознайомлення з теоретичними відомостями, виконання завдань для самостійного опрацювання, виконання завдань підсумкового тесту;
  • отримання тематичної оцінки;
  • виконання підсумкової контрольної роботи;
  • річне оцінювання.

    Course categories