Навчання учнів в Школі екстернів Броварського ліцею № 11

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 10.07.2019 №955 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року№8", Положення про дистанційне навчання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, дистанційне навчання в Школі екстернів Броварського ліцею № 11 організовується для учнів, які не можуть відвідувати навчальні заняття в ЗЗСО:

  • стан здоров'я, проживання (перебування) за кордоном (для громадян України), на неконтрольованій території або на території населених пунктів на лінії зіткнення, надзвичайні ситуації природного або техногенного характеру, збройний конфлікт тощо;
  • є громадянами України, які здобувають загальну середню освіту за кордоном;
  • засуджені до довічного позбавлення волі.

Оцінювання екстернів за відповідний клас або рівень (базової або повної) загальної середньої освіти проводиться з усіх предметів інваріантної складової навчального плану. Наслідком цього оцінювання є виставлення річної оцінки з кожного предмета. 

Навчальна робота екстерна з кожного предмету включає:

  • опрацювання змісту навчального матеріалу з кожної теми: ознайомлення з теоретичними відомостями, виконання завдань для самостійного опрацювання, виконання завдань підсумкового тесту;
  • отримання тематичної оцінки;
  • виконання підсумкової контрольної роботи;
  • річне оцінювання.