Посібник складається із п’яти розділів-тем. Усі розділи побудовано за єдиною структурою. Кожен розділ складається із підтем. Розпочинається кожна підтема з теоретичних відомостей, які містять основні відомості про письменника та його основні твори; до кожної підтеми розміщено запитання та завдання для самостійного опрацювання.

Оцінювання якості підготовки учнів з української літератури здійснюється в двох аспектах: рівень володіння теоретичними знаннями та здатність до застосування вивченого матеріалу в практичній діяльності. Тому для самоперевірки засвоєних знань у кожному розділі-темі розміщено контрольні запитання для самостійного опрацювання. Запитання і завдання, позначені *, відповідають високому рівню складності.